Avtal

Översikt över våra avtal.

Information om våra avtal:

 

 

Tegar Förlag AB                        
                         
                         
Avtalstyp:   Traditionellt avtal     Hybridavtal     100%-avtal     Distributionsavtal  
                         
Hantering:   Förlaget Författaren   Förlaget Författaren   Förlaget Författaren   Förlaget Författaren
                         
Sättning   X -   X -   X -   - X**
Tryck   X -   X -   X -   - X**
Hantering   X -   X -   X -   - X**
Lager & distribution   X -   X -   X -   X -
                         
Kostnader:   Förlaget Författaren   Förlaget Författaren   Förlaget Författaren   Förlaget Författaren
                         
Sättning   X -   X -   - X   - X
Tryck   X -   - X   - X   - X
Hantering   X -   X -   - X   - X
Lager & distribution   X -   - X***   - X   - X***
Ersättning/Royalty   70-80% 20-30%   20-50% 50-80%   0% 100%   30% 70%
                         
Löpande kostnader   Nej     Ja, lager och distribution   Nej     Ja, 30% på försäljningspriset vid försäljning
Engångskostnader   Nej     Ja, tryck     Ja, vid start (Fast startkostnad)   Nej****  
                         
Löptid   5 år     5 år     5 år     Löpande (3 mån/1 mån uppsägningstid)
                         
Erhåller kvarvarande böcker   Ja (mot kvarvarande tryckkostnaden, ersättning, Ja (mot ersättning, hantering & frakt)   Ja (mot hanteringskostnad + frakt)   Ja (mot hanteringskostnad + frakt)
    hantering & frakt)                    
Antal böcker   Förlaget avgör (Obegränsat)   Obegränsat***     Baseras på engångskostnaden*   Obegränsat***  
Kan även få på Print-On-Demand   Förlaget avgör (Ja)     Ja     Ja     Ja  
                         
Reklampodd   Ingår     Ingår     Ingår     Kan få mot extra kostnad
Grundläggande marknadsföring   Ingår     Ingår     Ingår     Nej  
                         
                      ** Förlaget kan erbjuda sättning, tryck och
                      hantering mot extra kostnad.
                         
                      *** Hyllplats om 50 liter ingår.
                      Pallplats kan fås mot extra kostnad.
                         
          *** Hyllplats om 50 liter ingår.   * Skulle böckerna ta slut under löptiden finns   **** Publiceringskostnad om f.n 320:- + moms 
          Pallplats kan fås mot extra kostnad.   möjlighet till nytryck mot extra kostnad.   tillkommer vid nyregistrering av ny bok/ny titel
                         
Tilläggstjänster (mot extra kostnad):                    
                         
Ljudbok   Ja     Ja     Ja     Ja  
Extra reklam (mini, midi, maxi)   Ja     Ja     Ja     Ja  
e-bok   Ja     Ja     Ja     Ja